گزاره‌ها (۱۷۴)

چیزی که یک صحرا را زیبا می‌کند این است که جایی در دل آن، چاه آبی نهفته است …

آنتوان دوسنت اگزوپری

دوست داشتم!
۳

دیدگاهتان را بنویسید