ماه: مرداد ۱۳۹۷

لینک‌های هفته (۳۹۹)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت اینک است با عنوان: ۷ عادت برتر شادترین انسان‌های دنیا. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. می‌توانید […]...

لینک‌های هفته (۳۹۸)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت فوربس است با عنوان: ۷ راه برای بازآرایی افکار نابودگر. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. می‌توانید […]...

لینک‌های هفته (۳۹۷)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت اینک است با عنوان: بهترین راه برای نابودی کسب‌وکار شما. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند. می‌توانید […]...

لینک‌های هفته (۳۹۶)

باز هم تأخیر ناشی از روزهای پرفشار کاری. امیدوارم تکرار نشود! مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت اینک است با عنوان: ۷ روش برای توسعه‌ی توانایی ره‌بری سازمانی‌تان در زمان‌های سخت. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال […]...