ماه: مهر ۱۳۹۷

لینک‌های هفته (۴۰۸)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت دی‌لدرز است با عنوان: افراد موفق این ۷ چیز را هر روز به خودشان می‌گویند. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش […]...

درس‌هایی از فوتبال برای کسب‌و‌کار (۲۷۸): اصیل‌ترین اصل مدیریت استعدادها در سازمان

“با شاد بودن فضا می‌توانید هازارد را برای بهتر بودن تحریک کنید. هازارد به استراتژی‌های من نیازی ندارد، او تحت تأثیر رسانه‌ها و آن‌چه در اطراف او اتفاق می‌افتد قرار نمی‌گیرد و عاشق فوتبال بازی کردن است. اما بازیکنان بزرگ به اهداف مهم نیاز دارند. اگر هازارد کمی هجومی‌تر بازی کرده و بهترین عمل‌کردش را ارائه […]...

لینک‌های هفته (۴۰۷)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت اینک است با عنوان: ۱۲ عامل برونی که شما به‌عنوان مدیر برای خلق یک استراتژی کسب‌وکاری اثربخش به آن‌ها نیاز دارید. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم […]...

لینک‌های هفته (۴۰۶)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت دی‌لدرز است با عنوان: ۱۰ حقیقت بنیادین که زندگی شما را تغییر خواهند داد. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش […]...

لینک‌های هفته (۴۰۵)

مقاله‌ی انگلیسی این هفته این مقاله از سایت اینک است با عنوان: ۷ عادت کاری که در کارمندان کاملا با ارزش یافت می‌شوند. پیش از شروع: می‌توانید فید وب‌سایت گزاره‌ها و هم‌چنین فید لینک‌دونی گزاره‌ها (که مطالب این پست از میان آن‌ها انتخاب می‌شوند) را در فیدخوان‌تان (اینوریدر به‌یاد مرحوم گودر!) دنبال کنید. لینک‌ مطالبی که توصیه می‌کنم حتما بخوانید، با رنگ قرمز نمایش […]...