روزی تو خواهی آمد …

در این دنیای پر از نامهربانی، امید ظهور “یار غایب از نظر” دل‌مان را آرام می‌کند. عیدتان مبارک. به امید داشتن توفیق دیدار روی مهربان‌ش.

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *