گزاره‌ها (۱۷۰)

زندگی، هنر طراحی بدون در اختیار داشتن پاک‌کن است.

جان دابلیو. گاردنر

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *