نیایش (۱۰)

خدایا اگر می‌شد و اگر می‌توانستم که دیگر از تو نمی‌خواستم!

دوست داشتم!
۰

نیایش (۹)

خدایا ما همیشه نداده‌های‌ات را به یاد می‌آوریم و داده‌های‌ات را نه. گه‌گاه دومی را به یادمان بیاور، باشد که به آرامش درونی در زندگی‌مان دست یابیم.

دوست داشتم!
۰

نیایش (۸)

خدایا بیا امشب را تا سحر با هم درد دل کنیم …

دوست داشتم!
۰

نیایش (۷)

خدایا! دیگر آرزو کردن هم پاک از یادمان رفته. به یادمان بیاور که هنوز امید و آرزو را از ما نگرفته‌اند …

دوست داشتم!
۰

نیایش (۵)

خدایا دل بستن را خودمان خوب بلدیم؛ دل کندن را به ما بیاموز!

دوست داشتم!
۰

نیایش (۴)

خدایا یا راه را به ما بنما یا مقصد را!

دوست داشتم!
۰

نیایش (۳)

خدایا، خداوکیلی ما رو یادت میاد!؟

دوست داشتم!
۰

نیایش (۲)

خدایا به عقلای ما (البته در صورت وجودشان!) فرصت فکر کردن بده!

دوست داشتم!
۰

نیایش (۱)

خدایا لطفی کن و از این حکمت‌های بی‌شمارت، لااقل یکی را به نعمت تبدیل بفرما!

دوست داشتم!
۰