گزاره‌ها (۸۴)

من از کسانی نیستم که در هنگام ابراز عقیده، خودشان را به واقعیت‌ها محدود می‌کنند!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

گزاره‌ها (۴۹)

یکی از مهم‌ترین فرق‌های یک گربه و یک دروغ این است که جناب گربه فقط ۹ تا جان دارد!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

گزاره‌ها (۴۵)

به‌تر است دهان‌تان را ببندید و احمق به نظر برسید، تا این‌که بازش کنید و همه‌ی تردیدها را از بین ببرید!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

گزاره‌ها (۳۶)

اگر راست‌اش را بگویی، مجبور نمی‌شوی چیزی را به یاد بیاوری!

مارک تواین

دوست داشتم!
۰

گزاره‌‌ها (۲۶)

از کسانی که آرزوهای‌تان را تحقیر می‌کنند، دوری کنید. افراد حقیر معمولا کارشان همین است. اما انسان‌های واقعا بزرگ این حس را در شما به‌وجود می‌آورند که خود شما هم می‌توانید مثل آن‌ها بزرگ باشید …

مارک تواین

دوست داشتم!
۰