گزاره‌ها (۲۵۹)

انسان‌ها در بند گذشته‌شان هستند و این در حالی است که گذشته، خود، در درون آن‌ها به‌دام افتاده است.

جیمز بالدوین

دوست داشتم!
۴

One thought on “گزاره‌ها (۲۵۹)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *