گزاره‌ها (۲۵۳)

سرنوشت می‌خواهد جایی که باید باشی بایستی.

آندرس اینیستا

دوست داشتم!
۲

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید