گزاره‌ها (۲۴۵)

تنها حسرت من در زندگی این است که چرا فرد دیگری نیستم!

وودی آلن

دوست داشتم!
۴

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید