گزاره‌ها (۲۳۰)

جایی که آرزویی نباشد، عشقی هم وجود ندارد …

ایندیرا گاندی

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *