گزاره‌ها (۲۲۹)

من خودم را برای بدترین حالت آماده می‌کنم؛ اما به پیش آمدن به‌ترین حالت امیدوارم!

بنجامین دیزرائیلی

دوست داشتم!
۲

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید