گزاره‌ها (۲۱۶)

احساسات آدمی به‌اندازه‌ی شن‌های ساحل دریا بی‌شمارند …

نیکولای گوگول

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *