گزاره‌ها (۲۱۴)

در کار و گفتار و دوستی‌تان صادق باشید.

جان اوریلی

دوست داشتم!
۲

دیدگاهتان را بنویسید