گزاره‌ها (۲۰۵)

آینده همیشه از همین حالا آغاز می‌شود!

مارک استراند

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *