گزاره‌ها (۱۹۳)

وقتی پاسخ مناسبی برای پرسش طرف مقابل پیدا نمی‌کنید، طلایی‌ترین پاسخ «نمی‌‌دانم» یا سکوت است.

محمد علی کلی

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *