گزاره‌ها (۱۹۰)

اگر دیروز زمین خوردی، امروز از جای‌ات برخیز!

اچ جی. ولز

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *