گزاره‌ها (۱۸۹)

مزد سخت کار کردن را چند سال بعد خواهید گرفت؛ اما مزد تنبلی را همین حالا!

یک ناشناس باهوش!

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *