گزاره‌ها (۱۸۶)

افکار بزرگ، ریشه در قلب آدمی دارند.

لوک دو کلاپیر

دوست داشتم!
۵

دیدگاهتان را بنویسید