گزاره‌ها (۱۸۶)

افکار بزرگ، ریشه در قلب آدمی دارند.

لوک دو کلاپیر

دوست داشتم!
۵

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *