گزاره‌ها (۱۸۴)

وقتی برای زندگی تصمیم بگیری، برای مرگ هم تصمیم گرفته‌ای …

یوستاین گرودر؛ دختر پرتغالی

دوست داشتم!
۲

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *