گزاره‌ها (۱۸۱)

قهرمان هر داستان دل‌انگیز موفقیت، فردی است که توانسته است یک تصمیم شجاعانه بگیرد.

پیتر اف. دراکر

دوست داشتم!
۹

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *