گزاره‌ها (۱۶۷)

شما برای قوانینی که شکسته‌اید، در ذهن‌ها ماندگار خواهید شد.

داگلاس مک‌آرتور

دوست داشتم!
۱۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *