گزاره‌ها (۱۶۵)

موفقیت یعنی وقتی به زمین خوردی، دوباره چقدر می‌توانی به بالا جهش کنی!

جورج اس. پاتون

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *