گزاره‌ها (۱۶۴)

حافظه‌ی ما اغلب از دستورات قلب‌مان اطاعت می‌کند …

آنتوان ریوارول

دوست داشتم!
۴

دیدگاهتان را بنویسید