گزاره‌ها (۱۶۴)

حافظه‌ی ما اغلب از دستورات قلب‌مان اطاعت می‌کند …

آنتوان ریوارول

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *