گزاره‌ها (۱۶۳)

شما همیشه با انتخاب از میان دو گزینه مواجهید: تعهدتان به هدف‌تان و البته ترس‌های‌تان!

سامی دیویس جونیور

دوست داشتم!
۴

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *