گزاره‌ها (۱۶۰)

آدم باید بلد باشد که گاهی گم شود!

سیمون دوبوار

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید