سکوت شنیدنی …

نمی‌شود که بخواهم هر آن‌چه می‌خواهید
درون حسرت من، قدرت تقاضا نیست

چه زیرکانه بلند است این سکوت عمیق
صدای من به کسی می‌رسد که این‌جا نیست …

مریم جعفری

دوست داشتم!
۷

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *