گزاره‌ها (۱۵۱)

با زیستن در رؤیاهای دیروز، خودمان را به دیدنِ خوابِ موفقیت‌های رؤیایی آینده مشغول می‌کنیم!

چارلز لیندبرگ

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۵۱)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *