گزاره‌ها (۱۴۲)

حتی یک ساعت از کار افتاده هم روزی دو بار زمان درست را نشان می‌دهد!

ماری فون ابنر اشن‌باخ

دوست داشتم!
۵

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۴۲)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *