گزاره‌ها (۱۴۰)

دشواری‌های مسیر در نزدیکی رسیدن به مقصد بیش‌تر می‌شوند.

یوهان وولفگانگ فون گوته

دوست داشتم!
۳

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۴۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *