گزاره‌ها (۱۳۸)

اگر دوست دارید در ساحل شنی زمان رد پایی از خود به‌جا بگذارید، پاهای‌تان را روی زمین نکشید.

آرنوت ال. شپارد

دوست داشتم!
۴

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۳۸)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *