این تکرار لعنتی …

تکرار

تکرار

تکرار

شوق را چه بی‌رنگ می‌کنی …

محمد علی بهمنی

دوست داشتم!
۳

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید