گزاره‌ها (۱۳۲)

بی‌ادبی چیزی نیست جز احساس جعلی توان‌مند بودن یک انسان!

اریک هافر

دوست داشتم!
۲

۴ thoughts on “گزاره‌ها (۱۳۲)

  1. خیلی خوب بود. معمولا این احساس توانمند بودن رو اطرافیان چاپلوس به فرد میدن

  2. این جمله را باید با طلا نوشت. هیچ چیز بدتر از این نیست که بعضی ها احساس میکنند که خیلی توانمندند. در این راه تمام امتیازهای یک کار خوب را برای خود محسوب میکنند (دائم از من میگویند) و در هر شکستی برای خود سهمی قائل نمیشوند (تو چنین کردی که کار خراب شد و …)
    و در این راه از هیچ کاری از پرخاش و توهین هم ابا نمیکنند.
    سربلند باشید

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *