گزاره‌ها (۱۳۱)

امید مثل جاده‌های روستایی می‌ماند: در ابتدا جاده‌ای نیست؛ اما وقتی مردم زیادی مسیر آن را طی کنند، جاده هم به‌وجود می‌آید.

لین یوتانگ

پ.ن. به‌یاد امید از دست رفته‌ی سه سال پیش‌مان در همین روز …

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *