گزاره‌ها (۱۲۸)

آن طور که من می‌دانم زندگی یک انسان در اصل وقتی جذاب می‌شود که شکست می‌خورد. چرا که این، نشانه‌‌ی آن است که او تلاش کرده تا زندگی‌ش را به‌تر کند.

جورجس کلمنسو

دوست داشتم!
۶

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *