گزاره‌ها (۱۲۷)

آدم‌ها، خطاهای کسانی که منتظرشان می‌گذارند را می‌شمارند!

ضرب‌المثل فرانسوی

دوست داشتم!
۳

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *