گزاره‌ها (۱۱۹)

اگر تنها ابزار در دست شما یک چکش باشد، عادت می‌کنید ‌هر مسئله‌ای را یک میخ ببینید!

آبراهام مازلو

دوست داشتم!
۰

نوشته شده توسط

Ali Nemati Shahab

دیدگاهتان را بنویسید