گزاره‌ها (۱۱۵)

هوش‌مندی یعنی نادیده گرفتن وقتی که نیاز به معجزه در اوج قرار دارد …

سال بلو

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *