زندگی: دالان بی‌هودگی‌ها …

می‌پرسم انتهای این تاریکی کجاست؟

هیچ!

دنیا تا دل‌ت بخواهد بی‌هوده‌ی مطلق است!

سید علی صالحی

دوست داشتم!
۱

۲ thoughts on “زندگی: دالان بی‌هودگی‌ها …

  1. با شما موافقم؛ اما دیدن دنیا بستگی به حالی دارد که آدم در آن قرار دارد …

  2. به نظر من دنیا دالان نورانی است که در آن پروانه های رنگی به پرواز در می آیند و شادی می پراکنند
    فقط کافی است از نور نهراسیم و چشمانمان را باز نگه داریم تا پروازشان را ببینیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *