گزاره‌ها (۱۱۲)

آیا هنر چیزی است جز روشی برای نگریستن؟

سال بلو

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *