گزاره‌ها (۱۱۰)

گذشته شما را نمی‌تواند ببیند؛ در حالی که آینده دارد به شما گوش می‌دهد …

تری گیلمتز

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۱۰)

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *