گزاره‌ها (۱۰۸)

چیزهایی در این دنیا وجود دارند که تنها علت اشتیاق به آن‌ها، ممنوع بودن‌شان است!

ویلیام هازلیت

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۱۰۸)

  1. خیلی از محرمات در همین دنیا هم معادل حلال دارند. ولی در حالت کلی درسته حرف شما.

  2. یک موضوع جالب اینکه خیلی چیزهایی که در این دنیا حرام است نعمت بهشتی در آن دنیاست. این دنیا آن دنیا فرق یک “ای” با “آ”

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *