گزاره‌ها (۱۰۷)

یک نابغه کسی است که به هدفی شلیک می‌کند که هیچ کس نمی‌بیندش و البته به هدف هم می‌زند!

یک ناشناس باهوش

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *