گزاره‌ها (۱۰۱)

سکوت یک انسان، به شکل شگفت‌انگیری شنیدنی است …

توماس هاردی

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *