گزاره‌ها (۱۰۰)

می‌توانم در سه کلمه هر آن‌چه را که از زندگی آموخته‌ام، خلاصه کنم: “زندگی ادامه دارد …”

رابرت فراست

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *