گزاره‌ها (۹۹)

تعریف من از متخصص در هر حوزه‌ای این است: کسی که این‌قدر می‌داند که از آن‌چه در حال رخ دادن است، بترسد!

پی. جی. پلاگر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *