گزاره‌ها (۹۷)

پیری انسان زمانی فرا می‌رسد که تأسف‌ها جای آرزوها را بگیرند!

جان باری‌مور

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *