گزاره‌ها (۹۶)

خندیدن به اشتباهات خودمان، عمرمان را طولانی‌تر می‌کند و خندیدن به دیگران، کوتاه‌ترش …

کالین های‌تاول

دوست داشتم!
۱

دیدگاهتان را بنویسید