گزاره‌ها (۹۶)

خندیدن به اشتباهات خودمان، عمرمان را طولانی‌تر می‌کند و خندیدن به دیگران، کوتاه‌ترش …

کالین های‌تاول

دوست داشتم!
۱

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *