گزاره‌ها (۹۵)

به‌تر است چند تا سؤال بلد باشید نه همه‌ی جواب‌ها را!

جیمز تربر

دوست داشتم!
۰

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *