گزاره‌ها (۹۴)

کسی ضد شما نیست. مردم فقط خودخواه‌اند. همین!

جین فاولر

دوست داشتم!
۰

۲ thoughts on “گزاره‌ها (۹۴)

  1. و هر چه خود خواه تر باشند شما احساس تضاد بیشتری می کنید
    برتریهای ما نسبت به افراد خود خواه احساس بدی در آنها ایجاد می کند در نتیجه احساس آنها نسبت به ما بدتر خواهد شد

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *